Odsudzujeme
ruskú inváziu na ukrajine!

Ako dobrý sused cítime potrebu pomôcť.

Na tejto stránke môžete pomôcť s ubytovaním ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou z Ukrajiny.
Ak len plánujete odísť z vlastí na Slovensko, odporúčame Vám pozrieť si nasledujúce videá.
krátke video o tom, čo robiť po prekročení hraníc s ukrajinským dabingom a titulkami:
https://fb.watch/bRuYVKahRG/
https://youtu.be/ekOMRANYRFo

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko v ukrajinčine: ua.gov.sk

Po prekročení hranice, budete prevezený do VEĽKOKAPACITNÉHO CENTRA v Michalovciach (Športová 31, Michalovce).
Tu môžete stráviť jeden nocľah do nasledujúceho dňa a zároveň sa rozhodnúť, či zostanete na Slovensku, alebo pôjdete ďalej. Dostanete nevyhnutné jedlo a pomoc. Ak sa rozhodnete zostať na Slovensku, ako Odídenec, môžete sa priamo vo Veľkokapacitnom centre zaregistrovať ako Odídenec a tak získať Dočasné útočisko na území SR .

Áno. Na Slovensku je zriadených niekoľko veľkokapacitných centier, ktoré slúžia na podporu odídencom. Sú v týchto mestách :
Nitra, Akademická 4,
Bratislava, Bottova 7,
Veľkokapacitné centrá v Humennom a Žiline sú uzatvorené. Registráciu možno vykonať na príslušnom oddelené hraničnej a cudzineckej polície: https://www.minv.sk/?ocp
Je možnosť osobne sa alebo online registrovať na príslušnom oddelení cudzineckej polície (https://www.minv.sk/?ocp).

So štatútom odídenca máte nárok na núdzové ubytovanie v zariadení. Slovenskí občania a podnikatelia však tiež pomáhajú odídencom a dočasne im poskytujú ubytovanie. Je to dobrovoľná činnosť a odídenec na ňu nemá automaticky nárok. Obe formy ubytovania nie sú automaticky bezplatné. Ministerstvo vnútra príspevok na ubytovanie pre poskytovateľa ubytovania následne refunduje.

Pripomíname, že bezplatné ubytovanie nie je na Slovensku zákonom stanovená povinnosť, ale ochota slovenských občanov a podnikateľov pomáhať. Odídenci môžu kontaktovať koordinátorov na miestne príslušnom okresnom úrade. Zoznam a viac detailom o tom, kde sa nachádzajú je na stránke ministerstva vnútra, alebo na linku: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra . Na okresných centrách Vám pracovníci ponúknu možnosti dostupného ubytovania a podmienky, za ktorých sa poskytuje.

Nárok na príspevok za ubytovanie odídenca majú len poskytovatelia ubytovania na Slovensku. Je to príspevok za to, že za zvýhodnených podmienok, prípadne bezplatne ubytovali odídenca (osoby s platným potvrdením o udelení tolerovaného pobytu na území SR). Takýto príspevok patrí poskytovateľovi ubytovania, nie odídencovi.

Pre viac informácií ohľadne možnej lekárskej pomoci a zdravotnej starostlivosti pre odídencov je potrebné hľadať informácie na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR, alebo na linku: https://health.gov.sk/?kontakt-1, prípadne mailom na: (podatelna@health.gov.sk, office@health.gov.sk)

Viac informácií ohľadne možnej finančnej podpory, získania zamestnania a ostatných foriem integrácie, ktorá pomôže odídencom byť viac nezávislí, je dostupných na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo priamo na miestne príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Portál voľných pracovných miest je k dispozícii tu: (https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-odidencov-z-ukrajiny/informacie-odidencov-z-ukrajiny.html?fbclid=IwAR084pnJOjvzsOHopb0onyj8uXALqMcNrOVxuBNz-8cxxSOLxR3yYsrJUIw, https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/?lang=ua)

Informácie o možnostiach školskej dochádzky detí sú dostupné na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Najlepšie Vám však o možnostiach umiestnenia detí do škôl poradia na miestnom úrade v obci alebo meste, kde bývate.

Áno. Ak ste už na Slovensku oprávnene, po vypršaní platnosti povolenia na pobyt alebo po ukončení pobytu, ste oprávnený požiadať o štatút Odídenca - na ktoromkoľvek pracovisku , bez vycestovania zo SR. Viac na tomto odkaze: https://www.minv.sk/?vizova-info-typy-viz-1,

Tiež je možné písomne sa vzdať povolenia, ktoré je platné (oznámiť na príslušnom policajnom útvare) a následne po doručení písomného oznámenia, bez vycestovania z územia SR požiadať o štatút Odídenca - na ktoromkoľvek pracovisku. Viac na tomto odkaze: https://www.minv.sk/?vizova-info-typy-viz-1,

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi. Zneužívajú zraniteľné osoby na nútenú prácu či prostitúciu. Nikomu neodovzdávajte doklady, buďte opatrní pri súkromných ponukách na odvoz a ubytovanie. Pri všetkých úkonoch sa preukazujte dokladom o dočasnom útočisku!

Som občan SR a chcem pomôcť:
Pomôcť prichádzajúcim odídencom môžete priamo vo VKC Michalovce. Prihláste sa ako dobrovoľník na stránke dobrovolnicinahranici.sk
Chcem pomôcť v integrácii:
Ak chcem ponúknuť ubytovanie ako nepodnikateľský subjekt, všetky potrebné informácie nájdete na: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=prispevok-za-ubytovanie-cudzinca.
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko ua.gov.sk


Partneri